“Lãng phí trong chi tiêu của ngành giáo dục là có”

Hanoinet – “Tôi cho rằng sự lãng phí trong chi tiêu của ngành giáo dục là có, thậm chí nhiều dự án rất lãng phí..” - GS. Phạm Tất Dong, nguyên Phó Trưởng Ban Khoa giáo Trung ương, Tổng Thư ký Hội Khuyến học Việt Nam khẳng định.