Lắng nghe tiếng nói của người khuyết tật

Ngày 29/11, tại Hà Nội , Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Chương trình kỷ niệm Ngày Quốc tế về người khuyết tật 3/12.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/lang-nghe-tieng-noi-cua-nguoi-khuyet-tat-102926.htm