Lắng nghe dân nói!

Thực trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống là nội dung quan trọng được đưa ra tại Hội nghị Trung ương 4, Khóa XII khai mạc ngày 9/10. Trong bài phát biểu khai mạc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo: “Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, đề nghị các đồng chí đi sâu phân tích, mổ xẻ, làm rõ, chỉ ra đúng căn nguyên, đề ra các biện pháp chữa trị hữu hiệu”.

Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành T.Ư Đảng khóa 12 đang nhóm họp. Phát biểu khai mạc hội nghị, đề cập nội dung xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Hội nghị lần này cần thảo luận, ra Nghị quyết về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Đây là vấn đề hệ trọng, vừa cơ bản, vừa cấp bách.

Lắng nghe dân nói! - Ảnh 1

Chống suy thoái đạo đức, lối sống của Đảng viên là việc làm cấp thiết.

Tại các đại hội VIII, IX, X và XI, Đảng đã nhấn mạnh sự cần thiết phải ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Đại hội XII của Đảng tiếp tục cảnh báo và đặt ra yêu cầu: Đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; coi đây là một trong 6 nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ này. Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, Tổng Bí thư đề nghị đi sâu phân tích làm rõ, mổ xẻ, chỉ ra đúng căn nguyên, đề ra các biện pháp chữa trị hữu hiệu.

Kiên quyết đấu tranh với tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, quan liêu, lãng phí của một bộ phận cán bộ, đảng viên là vấn đề được đặt ra từ Hội nghị lần thứ 6 (lần 2), Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa VIII đến Hội nghị Trung ương 4, Khóa XI và nay là Hội nghị Trung ương 4, Khóa XII. Và qua các kỳ Đại hội, Đảng ta đều nhấn mạnh sự cần thiết phải ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Tuy nhiên, kết quả chưa như mong muốn. Tình trạng suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chưa được ngăn chặn, đẩy lùi, có mặt còn diễn biến phức tạp, tinh vi hơn. Thực chất, các thế lực thù địch chưa bao giờ từ bỏ âm mưu và các hoạt động “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tăng cường hoạt động chống phá, chia rẽ nội bộ Đảng và phá hoại mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với Dân. Nếu để tình trạng này kéo dài sẽ có thể gây ra những hậu quả khôn lường, uy hiếp đến vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ. Vì vậy, việc Hội nghị Trung ương 4 lần này bàn, thảo luận để ra Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, mà đích danh là ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là hết sức cần thiết.

Tiến sĩ Vũ Ngọc Hoàng, nguyên Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, trong một bài viết của mình đăng tải trên báo điện tử Vietnamnet đã có những phân tích rất sâu sắc: “Hãy lắng nghe nhân dân và đảng viên không có chức quyền nói về sự suy thoái trong Đảng thì sẽ rõ. Bao nhiêu vụ việc tiêu cực, tham nhũng như vậy nhưng tổ chức Đảng không phát hiện được qua sinh hoạt Đảng, mà là do nhân dân, báo chí phát hiện và nói lên. Qua các lần kiểm điểm thường xuyên và kiểm điểm chuyên đề hầu hết đều đánh giá là đảng viên đủ tư cách và hoàn thành tốt hoặc xuất sắc nhiệm vụ, còn tổ chức Đảng thì trong sạch vững mạnh. Bản thân tình hình ấy cũng đã nói lên sự suy thoái.

Về tư tưởng chính trị, điều đáng nói nhất là lòng tin của nhân dân và nhiều cán bộ, đảng viên đối với các cơ quan lãnh đạo của Đảng và Nhà nước đã suy giảm. Đó là một thực tế! Dù ta không muốn vậy, hoặc không muốn nói thế, thì nó vẫn cứ là một thực tế khách quan. Không thể né tránh. Phải nhìn thẳng vào sự thật, đối diện với nó, hiểu nó đến cùng, để từ đó tìm cho ra cách giải quyết hiệu quả nhất. Đó là trách nhiệm, là bản lĩnh, là cách tiếp cận khoa học. Với tình hình của ta như hiện tại, thì đối mặt với sự thật, nói rõ sự thật cũng là giải pháp. Và là giải pháp đầu tiên. Từ đó mà tìm các giải pháp tiếp theo. Còn né tránh nó, che giấu nó, thì tổ chức Đảng sẽ suy yếu”.

Người dân nhìn vào lối sống cán bộ, Đảng viên như một tấm gương soi về đạo đức, văn minh, gần dân hay ngược lại. Những người sống hưởng thụ, cá nhân, cơ hội chính là những kẻ trực tiếp làm mất uy tín của Đảng. Cho nên chống suy thoái đạo đức, lối sống là việc cấp thiết. Lối sống hưởng thụ sinh ra tham nhũng, tham nhũng sinh ra lối sống hưởng thụ.

“Nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật” chính là chẩn đúng bệnh để có những liều thuốc đặc trị hữu hiệu.

Mỗi đảng viên, muốn phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, trước hết, họ phải là những người trong sạch, không vụ lợi, không vì động cơ cá nhân, hay cơ hội chủ nghĩa để chui vào tổ chức đảng. Đảng ta là đảng của dân, vậy thì những gì liên quan đến lợi ích của dân đều phải được dân có ý kiến. Từng cá nhân mạnh sẽ góp phần làm cho tổ chức mạnh và ngược lại tổ chức mạnh sẽ đánh bật những con sâu làm rầu nồi canh. Đã đến lúc người đứng đầu các cơ quan, tổ chức phải quyết liệt hành động, có bàn tay sắt, kỷ luật sắt, không loại trừ bất kỳ ai, truy đến cùng gốc rễ vấn đề.

Trung tướng Nguyễn Quốc Thước

Khánh An