Lắng nghe dân, doanh nghiệp để hoàn thiện pháp luật tài nguyên và môi trường

Sáng ngày 7/11, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức giao lưu trực tuyến với nhân dân và doanh nghiệp năm 2016 với sự tham gia của 63 Sở Tài nguyên và Môi trường trên cả nước với chủ đề “Hoàn thiện chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhân dân và doanh nghiệp”. Bộ trưởng Trần Hồng Hà chủ trì.

Toàn cảnh buổi giao lưu trực tuyến ngày 7/11

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Trần Hồng Hà nhấn mạnh: Thực hiện chủ trương xây dựng được một Chính phủ kiến tạo, lấy người dân, doanh nghiệp là đối tượng phục vụ, trong thời gian qua Bộ Tài nguyên và Môi trường đã luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường. Nhiều văn bản quy phạm pháp luật về các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ đã được ban hành đã tạo hành lang pháp lý khá đầy đủ, đồng bộ, góp phần quan trọng trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường.

Trong quá trình xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật cũng như các thủ tục hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ luôn được rà soát, đơn giản hóa theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, cắt giảm chi phí tuân thủ các thủ tục của xã hội.

Các lĩnh vực có liên quan đến nhiều đến người dân và doanh nghiệp đã cắt giảm, đơn giản hóa mạnh thủ tục hành chính, chẳng hạn như: Lĩnh vực quản lý đất đai giảm 30 thủ tục đối với nơi đã thành lập Văn phòng đăng ký đất đai; giảm 9 thủ tục đối với nơi chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai; một số thủ tục con hoặc công việc không cần thiết trong giao đất, cho thuê đất và đăng ký, cấp giấy chứng nhận đã được bãi bỏ; thời gian thực hiện thủ tục giảm so với quy định trước đây đối với tất cả các thủ tục; đơn giản hóa thành phần hồ sơ và số lượng hồ sơ phải nộp; lĩnh vực khoáng sản đã cắt giảm gần 40% thủ tục hành chính không cần thiết...

Bộ cũng thường xuyên tiếp nhận và giải quyết các vướng mắc của các tổ chức, cá nhân thông qua các đường dây nóng ở Trung ương và địa phương. Hầu hết các tỉnh đã rà soát công bố công khai, thực hiện tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến người dân và doanh nghiệp theo đúng quy định.

Theo Bộ trưởng, một số cơ chế, chính sách hiện vẫn còn bất cập, chưa theo kịp thực tiễn, chưa bắt kịp cơ chế thị trường và yêu cầu của quá trình hội nhập dẫn đến hiệu quả giải quyết các vấn đề đặt ra từ thực tiễn chưa kịp thời, nhất là trong các lĩnh vực quan lý đất đai, môi trường, quản lý tài nguyên nước.

Bên cạnh đó, công tác triển khai trên thực tế còn nhiều bất cập. Còn nhiều người dân và doanh nghiệp chưa nắm vững quy trình thủ tục dẫn đến chưa đến đúng nơi phải nộp hồ sơ hoặc phải bổ sung hồ sơ làm phát sinh chi phí tuân thủ thủ tục; ở một số cơ quan, một số địa phương còn một bộ phận cán bộ, công chức phục vụ trong lĩnh vực thủ tục hành chính còn chưa đáp ứng yêu cầu năng lực, còn lợi dụng chức trách nhiệm vụ, yêu cầu nộp thêm giấy tờ, hồ sơ ngoài quy định của pháp luật gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính.

“Đợt giao lưu trực tuyến này, ngoài việc giải đáp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của nhân dân và doanh nghiệp, còn là dịp để Bộ Tài nguyên và Môi trường lắng nghe ý kiến phản hồi chính sách từ thực tiễn của người dân, doanh nghiệp để tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về các lĩnh vực tài nguyên và môi trường; đồng thời, qua giao lưu trực tuyến sẽ nhận được nhiều ý kiến của người dân và doanh nghiệp để tăng cường tính công khai, minh bạch, tạo lập môi trường thuận lợi cho đầu tư và kinh doanh, kiến tạo cho phát triển, phục vụ tốt hơn nữa yêu cầu của người dân và doanh nghiệp” Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ trưởng đề nghị lãnh đạo Bộ phụ trách các lĩnh vực, lãnh đạo các đơn vị tham gia giải đáp cụ thể vướng mắc của nhân dân và doanh nghiệp. Trên cơ sở ý kiến phản hồi của người dân và doanh nghiệp, cần nghiêm túc, cầu thị tiếp thu để nghiên cứu, hoàn thiện chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường, theo hướng chuyển từ kiểm soát sang kiến tạo, phục vụ, đồng hành và hỗ trợ. Đồng thời, nghiêm túc tiếp nhận câu hỏi, trả lời cho người dân.

TH