Lặng ngắm cổ vật vô giá của nền văn minh Celtic

Bảo tàng Anh mới mở một triển lãm trưng bày những cổ vật quý của người Celtic như trang sức hay các loại vũ khí của nền văn minh này.

Lặng ngắm cổ vật vô giá của nền văn minh Celtic - Ảnh 1

Các cổ vật quý của người Celtic được trưng bày ở Bảo tàng Anh được chế tác khéo léo, tuyệt đẹp bằng các vật liệu từ đồng và vàng. Trong ảnh là chiếc mũ giáp bằng đồng được chế tác vô cùng tinh xảo.

Lặng ngắm cổ vật vô giá của nền văn minh Celtic - Ảnh 2

Hiện vật có hình đầu heo rừng được tìm thấy ở Scotland là một trong những báu vật về văn hóa Celtic được trưng bày trong triển lãm lần này.

Lặng ngắm cổ vật vô giá của nền văn minh Celtic - Ảnh 3

Vòng cổ tinh xảo này của người Celtic được chế tác từ vàng và bạc.

Lặng ngắm cổ vật vô giá của nền văn minh Celtic - Ảnh 4

Đây là chiếc trâm Hunterston tuyệt đẹp được chế tác vô cùng công phu. Hiện vật này được cho là có từ năm 700 sau công nguyên.

Lặng ngắm cổ vật vô giá của nền văn minh Celtic - Ảnh 5

Chiếc mũ có sừng này được chế tác vào năm 200 TCN và được tìm thấy ở gần sông Thames, Waterloo, London, Anh.

Lặng ngắm cổ vật vô giá của nền văn minh Celtic - Ảnh 6

Chiếc nhẫn bạc Trichtingen được tìm thấy ở khu vực phía Tây Nam nước Đức. Cổ vật này được cho là có vào khoảng năm 200 TCN - 500 TCN.

Lặng ngắm cổ vật vô giá của nền văn minh Celtic - Ảnh 7

Những hiện vật thuộc văn hóa của người Celtic được trưng bày tại Bảo tàng Anh bao gồm nhiều hiện vật được sử dụng trong quá trình sinh hoạt của người dân như ăn uống, tín ngưỡng đa thần và chiến tranh.