Làng Nga trên đất Việt

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Nhiều người ở làng Nga (TP Vũng Tàu) đã đưa cả gia đình sang sinh sống và làm việc tại VN. Với họ, nơi đây mặc nhiên đã trở thành quê hương thứ hai của mình

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/chinh-tri-xa-hoi/206564.asp