Lăng mộ nằm trên... đường ray - (13/11)

Trong tiếng quân nhạc, những lời tung hô và một biển người Pales - tine chùm khăn trắng - đen, hôm 11/11 vừa rồi, Lễ kỷ niệm 3 năm ngày mất của nhà lãnh đạo Yasser Arafat diễn ra thật hoành tráng và được đánh dấu bằng việc khánh thành lăng mộ của ông, một công trình hiếm thấy: Dưới lăng mộ này người ta đặt một đường ray. Vì sao?