Lăng mạ Bà H.Clin-tơn, phụ tá của ông B.Ô-ba-ma phải từ chức

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    Roi-tơ đưa tin, bà Xa-man-tha Pau-ơ, cố vấn hàng đầu của ứng cử viên đảng Dân chủ Ba-rắc Ô-ba-ma đã phải từ chức vì gọi cựu Đệ nhất phu nhân Hi-la-ri Clin-tơn là ''một quái vật''...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.quocte.tinquocte.30952.qdnd