Làng giặt rác thải ở Bắc Ninh

    Báo Công An Nhân Dân
    2 đăng lạiGốc

    Những người làm nghề giặt rác tại làng Đồng Ngư đưa đôi bàn tay ra cho tôi xem. Những đôi bàn tay răn reo, thâm đen vì bị nước ăn. Ngày hè còn đỡ, mùa đông, nước độc ngấm qua da, cả đôi cánh tay đổ bệnh, tê buốt và cứng đơ đơ.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2008/9/100067.cand