Làng đọc sách

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Có một ngôi làng ở huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình vẫn duy trì và phát huy truyền thống đọc sách như một nét  văn hóa tốt đẹp. Đó là làng Quảng Xá, xã Tân Ninh.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=115456&sub=134&top=43