'Làng địa ngục' giữa núi rừng Hà Giang

'Làng địa ngục' là một ngôi làng không điện, không nước, không sóng điện thoại, nằm sâu trong núi rừng Hà Giang.

Linh ĐoànNguyễn Hoàn -

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/lang-dia-nguc-giua-nui-rung-ha-giang-192231129103842997.htm