Làng công nhân biên giới

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    Sau gần ba giờ đi xe máy qua những cánh rừng cao su bạt ngàn của Công ty cao su 75 (thuộc Tổng công ty 15) trên địa bàn huyện biên giới Đức Cơ (Gia Lai), chúng tôi đến làng Boong, xã Ia Dứk (người dân địa phương hay gọi là làng công nhân)...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.xahoi.tinxahoi.33159.qdnd