Làng "cõng hàng lậu" mất nghề

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Một cán bộ thật thà: "Thực tế hoạt động buôn lậu diễn ra như hiện nay là chúng tôi mừng, hầu hết hàng hóa đều đi trên các xe ôtô, qua thẳng các trạm kiểm soát, người dân Lương Lễ nhờ đó mất nghề làm ăn, dần bỏ được cái nghề đầy vất vả, tai tiếng mà không mấy lợi lộc đó".

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/kinhte/2008/12/106675.cand