Lang Băm tin trọc

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Cuối tuần, nghe tin anh Băm bị bắt. Thương anh quá! Sao anh tôi cứ hay bị bắt thế này! - Anh chặt trộm gỗ sưa hả anh Băm?

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Chaobuoisang/Lang-kinh-cuoi-tuan/2007/9/15/208791.tno