Lang Băm thần tượng

    Gốc

    Dạo này tự dưng thấy anh Băm hát dữ, mỗi khi hát anh còn làm nhiều điệu bộ lạnh xương sống luôn: -Anh Băm chuẩn bị thi "Thần dược âm nhạc" sao? -Chú mày nói anh bị ấm đầu à? Đây là anh giải tỏa ấm ức thôi!

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Chaobuoisang/Lang-kinh-cuoi-tuan/2007/10/6/211417.tno