Làng 12 năm không có người vi phạm pháp luật

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Ít ai biết rằng, 12 năm qua, làng An Nhơn (Quảng Trị) luôn giữ vững "Làng không có tội phạm và tệ nạn xã hội". Đó có lẽ là một "kỷ lục", thành tích mà cán bộ và nhân dân An Nhơn đã bằng quyết tâm, nỗ lực để đạt được.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2007/10/77549.cand