Lẫn

  Gốc

  Trong phòng khám, một bà cụ khai bệnh:

  - Thưa bác sĩ dạo này tôi hay bị lẫn, nói trước quên sau mong bác sĩ chữa giúp tôi.

  Bác sĩ:

  - Thế thì cụ cho xin tiền trước.

  Nguồn NCĐT: http://nhipcaudautu.vn/article.aspx?id=10840