Làn sóng Web tìm kiếm Việt

    Gốc

    Cư dân mạng trong nước sắp sửa đón chào loạt "series" web tìm kiếm Việt, dự báo sẽ rất thu hút nhờ biết "đánh" vào thị hiếu như tìm bài hát, phim, blog và đặc biệt là tiếng Việt có dấu.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=106966&sub=76&top=41