Lặn sâu 15 mét bắt cá ngạnh bằng tay không

Ngậm ống thở, người dân lặn sâu 15 m dưới đáy sông Ngàn Trươi (Hà Tĩnh) để bắt những con cá có ngạnh sắc bằng tay không. Loài cá này được xem là đặc sản của vùng.

Phạm Trường