Lan Phương: Không muốn quay cảnh nóng vì lý do câu khách

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    3 đăng lạiGốc

    Hanoinet - "Phương không ngại đóng những pha tình cảm, nếu đó là cảm xúc thực sự và hợp lí của nhân vật. Nhưng sẽ không muốn nếu những cảnh quay nóng đó hoàn toàn chỉ là lí do câu khách", Mai Lan của "Cô gái xấu xí" chia sẻ.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=23&NewsId=130944