Lần đầu tiên VN sản xuất điện cực tiếp đất

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    (NLĐ)- Viện Kỹ thuật nhiệt đới và Bảo vệ môi trường vừa chế tạo thành công điện cực tiếp đất dùng trong công nghiệp và dân dụng. Sản phẩm này được ứng dụng trong ngành điện, lắp đặt trong hệ thống truyền tải điện, hệ thống thiết bị đầu cuối của các trạm truyền thông...

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/khoa-hoc/222464.asp