Lần đầu tiên tổ chức "Ngày GE" tại Việt Nam

    2 đăng lạiGốc

    Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn GE International (Mỹ), cho biết tập đoàn sẽ tổ chức "Ngày GE" tại Việt Nam lần đầu tiên nhằm giới thiệu những sản phẩm và dịch vụ đa dạng, những phát minh và sáng kiến chiến lược.

      Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/258696/Default.aspx