Lần đầu tiên phát hiện cá ngủ đông

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND- Những con cá tuyết Nam Cực lặn xuống đáy biển, hạn chế ăn uống và làm chậm lại nhịp tim.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=119176&sub=72&top=41