Lần đầu tiên, ngân hàng nội liên kết với ĐH ngoại đào tạo nhân lực

    Gốc

    (HNMO) -  Lần đầu tiên, một ngân hàng nội địa liên kết với trường đại học nước ngoài nhằm đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho ngành ngân hàng.

      Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/47/157472