Lần đầu bất thành, Sotrans lại tiếp tục đăng ký mua thêm 14% vốn SWC

Thông qua công ty con (Công ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Hạ Tầng SOTRANS), Sotrans lại tiếp tục đăng ký mua cổ phần SWC. Nếu thành công, tỷ lệ sở hữu sẽ tăng lên 65%. Với tỷ lệ này, STG sẽ có quyền "định đoạt" phần lớn các hoạt động của SWC.

Lần đầu bất thành, Sotrans lại tiếp tục đăng ký mua thêm 14% vốn SWC - Ảnh 1

Công ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Hạ Tầng SOTRANS, công ty con do CTCP Kho vận miền Nam (Sotrans, mã STG-HoSE) sở hữu 100% vốn, tiếp tục "rao mua" 14% vốn Tổng công ty cổ phần Đường sông miền Nam (mã SWC-UPCoM).

Hiện, tổ chức này đã là công ty mẹ sở hữu 51% vốn tại SWC, đồng thời, Chủ tịch của Đầu Tư Hạ Tầng SOTRANS cũng đang đảm nhận vị trí thành viên HĐQT của SWC. Nếu thực hiện thành công, tổng số cổ phần SWC do Sotrans nắm giữ sẽ tăng từ 34,221 triệu cổ phiếu lên hơn 43,5 triệu cổ phiếu. Tỷ lệ sở hữu sau giao dịch sẽ tăng lên 65%.

Theo luật Doanh nghiệp năm 2014, tỉ lệ thông qua các tờ trình tại ĐHĐCĐ thường niên sẽ là 65% đối với hầu hết các vấn đề và 75% đối với các vấn đề đặc biệt. Với tỷ lệ sở hữu 65%, tổ chức này sẽ có quyền "định đoạt" thông qua hay không thông qua đối với phần lớn các quyết định về hoạt động kinh doanh, đầu tư, tài chính của SWC.

Giao dịch dự kiến được thực hiện từ 20/6 đến 15/7/2016 thông qua phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Trước đó, tổ chức này đã đăng ký mua cùng lượng cổ phiếu trên nhưng giao dịch bất thành. Không một cổ phiếu nào được sang tay.

CTCP Kho vận miền Nam (Sotrans) đã thành lập Công ty TNHH MTV Đầu tư Hạ tầng Sotrans có vốn điều điều lệ 350 tỷ đồng từ cuối năm 2015 trong đó Sotrans là chủ sở hữu, góp 100% vốn. Mới đây, STG đã thông báo sẽ mua vào 8.850.900 cổ phiếu VTX của CTCP Vận tải đa phương thức (Vietranstimex - mã VTX sàn Upcom). Hai cổ đông lớn của VTX đã đồng ý chuyển nhượng cổ phần cho Sotrans là CTCP giao nhận và vận chuyển Indo Trần, chuyển nhượng 4.796.834 cổ phiếu VTX (tương đương 22,5%), CTCP SCI chuyển nhượng 4.054.066 cổ phiếu (tương đương 19,11%). Giao dịch này được hoàn tất sẽ giúp STG nắm giữ 51% và là công ty mẹ của doanh nghiệp logistics này.

>> Sotrans mua thêm 41,5% cổ phần VTX từ hai cổ đông lớn