Lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh gây mất mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao thông

Theo ghi nhận tại ngõ 24 đường Cao Lỗ, thị trấn Đông Anh, con ngõ dài hàng trăm mét bị chiếm dụng vỉa hè để kinh doanh, buôn bán gây mất mỹ quan đô thị và trật tự an toàn giao thông.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/lan-chiem-via-he-de-kinh-doanh-gay-mat-my-quan-do-thi-trat-tu-an-toan-giao-thong-post577908.antd