Làm việc trực tuyến để giảm kẹt xe

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Đọc các bài báo viết về vấn nạn kẹt xe ở TP Hồ Chí Minh và Hà Nội, tôi thấy rằng một trong những mấu chốt của vấn đề nằm ở cách thức làm việc của cư dân đô thị nói chung. Ở các đô thị hiện nay, muốn giải quyết công việc thì phải tham gia giao thông. Theo tôi, một trong những giải pháp khắc phục sự quá tải của hệ thống giao thông hiện nay là phải giảm bớt việc sử dụng.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Ykien/2007/11/6/214929.tno