Làm việc tại khu kinh tế, được giảm một nửa thuế thu nhập cá nhân

    Báo Tiền Phong
    1 đăng lạiGốc

    TP - Ngày 9/9, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 176/2009/TT-BTC, hướng dẫn về việc giảm thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm việc tại khu kinh tế.

    Theo đó, đối tượng được giảm thuế thu nhập cá nhân (TNCN) bao gồm người Việt Nam và người nước ngoài cư trú hoặc không cư trú tại Việt Nam theo quy định của Pháp luật thuế, trực tiếp làm việc tại các khu kinh tế; mức giảm ưu đãi là 50 phần trăm so với số thuế thu nhập phải nộp kể từ ngày 1/1/2009. Thông tư sẽ có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký và được áp dụng ngay. Cụ thể hơn, danh mục đối tượng được ưu đãi gồm: cán bộ, công chức và những người ký hợp đồng lao động với BQL khu kinh tế, các cơ quan quản lý Nhà nước đóng tại khu kinh tế và thực tế làm việc tại khu kinh tế; Người lao động ký hợp đồng lao động với các tổ chức, cá nhân có cơ sở kinh doanh tại khu kinh tế và thực tế làm việc trên địa bàn khu kinh tế; làm việc cho các tổ chức, cá nhân đóng ngoài khu kinh tế, nhưng được cử đến làm việc tại khu kinh tế để thực hiện các hợp đồng kinh tế ký kết với Ban quản lý khu kinh tế hoặc với các tổ chức, cá nhân có hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh trong khu kinh tế; có địa điểm kinh doanh cố định tại khu kinh tế, thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại khu kinh tế có thu nhập chịu thuế từ kinh doanh theo Luật thuế TNCN... Thông tư 176 cũng nêu rõ: Cán bộ, công chức và người lao động làm việc theo hợp đồng với Ban quản lý khu kinh tế, các cơ quan quản lý nhà nước; tổ chức, cá nhân có hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh trong khu kinh tế, nhưng không trực tiếp làm việc tại khu kinh tế thì không thuộc đối tượng được giảm thuế TNCN theo hướng dẫn tại Thông tư này. Còn những người làm việc ở đây mà có các khoản thu nhập chịu thuế theo hướng dẫn tại Điều 2 Thông tư này thì được giảm 50 phần trăm số thuế phải nộp trong năm và quyết toán số thuế được giảm khi hết năm.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/tianyon/index.aspx?articleid=171457&channelid=3