Làm việc bán thời gian – cơ hội của sinh viên

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Trong thời điểm tìm kiếm việc làm khó khăn như hiện nay, không ít người nhất là sinh viên các trường đại học đã chọn công việc làm bán thời gian. Xu hướng tìm việc làm này ngày càng được lựa chọn bởi nó không bị gò bó, lại có thể tích lũy kiến thức...

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=41200