Làm tốt vai trò đại diện và bảo vệ quyền lợi cho người lao động

Chiều ngày 21/11, đoàn kiểm tra của LĐLĐ TP Hà Nội do ông Phạm Bá Vĩnh- Phó Chủ tịch LĐLĐ TP dẫn đầu đã có buổi làm việc với Ban thường vụ LĐLĐ huyện Sóc Sơn về kết quả phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ huyện Sóc Sơn năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

Theo báo cáo của LĐLĐ huyện Sóc Sơn, trong năm 2016, các cấp CĐ huyện đã thực hiện và làm tốt công tác đại diện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ và đoàn viên CĐ. Cụ thể, CĐ huyện đã chỉ đạo 100% CĐCS kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách có liên quan trực tiếp đến NLĐ thông qua hội nghị của cơ sở, hội nghị NLĐ. Kết quả đã có 46/46 đơn vị tổ chức hôi nghị cán bộ công chức cơ quân, 41/60 DN tổ chức hội nghị NLĐ.

Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Phạm Bá Vĩnh (đứng) kết luận buổi làm việc.

Đặc biệt, CĐ huyện đã chỉ đạo, hướng dẫn các CĐCS làm tốt việc xây dựng cơ chế đối thoại tại DN. Trong đó, có 23/46 DN xây dựng quy chế đối thoại tại DN và 46/60 DN đã tổ chức đối thoại định kỳ. CĐ huyện cũng đã phối hợp với các ban ngành có liên quan tổ chức kiểm tra liên ngành 24 đơn vị DN về việc thực hiện pháp luật lao động cũng như nhắc nhở kịp thời những DN còn chưa thực hiện tốt chế độ đối với NLĐ.

Bên cạnh đó, 100% CĐCS của Sóc Sơn đã thực hiện tốt tuần lễ quốc gia về an toàn lao động và phòng chống cháy nổ cũng như triển khai các biện pháp nhằm bảo đảm an toàn lao động cũng như phòng tránh bệnh nghề nghiệp cho NLĐ. Kết quả, năm 2016 trên địa bàn huyện không xảy ra vụ TNLĐ nghiêm trọng nào.

Ngoài ra, các công tác khác như chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho NLĐ, đặc biệt là các đối tượng chính sách luôn được các cấp CĐ huyện phối hợp thực hiện chu đáo. Song song với đó, công tác tuyên truyền, vận động và giáo dục nhằm nâng cao nhận thức cho NLĐ hay tổ chức các phong trào thi đua trong lao động sản xuất, hoạt động nữ công; kiện toàn và nâng cao chất lượng tổ chức CĐ thông qua việc kết nạp đoàn viên và thành lập CĐCS mới đã được CĐ huyện hoàn thành tốt theo chỉ tiêu kế hoạch cấp trên giao…

Ghi nhận những kết quả LĐLĐ huyện Sóc Sơn đã làm được trong năm 2016, đoàn kiểm tra đã đánh giá cao những thành tích đã đạt được đồng thời chỉ ra một số mặt hoạt động mà LĐLĐ huyện cần cố gắng nỗ lực hơn nữa trong năm 2017 thông qua những chỉ tiêu, kế hoạch mà CĐ huyện đề ra trong năm tới.

Kim Thoa