Làm thế nào để không bị chức năng cập nhật Windows làm phiền

Mặc dù việc cập nhật Windows 10 giúp hệ điều hành hoạt động ổn định và an toàn hơn nhưng việc cập nhật bất kỳ lúc nào cũng khiến cho người dùng cảm thấy “bị làm phiền”.

Việc cập nhật mang tính “bất thình lình” của Windows khiến cho người dùng muốn tắt máy cũng không thể tắt ngay lập tức hay khi bật máy cũng không thể làm việc ngay do phải chờ hoàn thiện cập nhật. Bên cạnh đó trong một số trường hợp cập nhật tự động làm treo máy.

Người dùng có 2 cách để giải quyết vấn đề này. Hoặc tắt hoàn toàn việc tự động cập nhật của hệ điều hành hoặc cài đặt giờ làm việc liên tục để máy tính tự động tránh cập nhật trong khung giờ này.

Đối với cách tắt hoàn toàn việc cập nhật của máy tính, người dùng gõ từ khóa “Service” vào khung tìm kiếm của Start menu.

Làm thế nào để không bị chức năng cập nhật Windows làm phiền - Ảnh 1

Tìm kiếm Windows update trong phần Service

Làm thế nào để không bị chức năng cập nhật Windows làm phiền - Ảnh 2

Tắt hoàn toàn cập nhật tự động của Windows

Tại cửa sổ này tiếp tục tìm mục Windows update. Bấm chuột phải chọn Properties, đổi giá trị Startup type thành Disable và ấn Stop để tắt hoàn toàn việc cập nhật.

Cách điều chỉnh giờ hoạt động liên tục của máy chỉ thực hiện được với Windows 10 Anniversary Update. Để thực hiện, người dùng tìm từ khóa Windows Update Setting trong khung tìm kiếm của Start menu.

Làm thế nào để không bị chức năng cập nhật Windows làm phiền - Ảnh 3

Điều chỉnh Active hours của người dùng

Tại đây có điều chỉnh với tên gọi Change active hours, người dùng có thể chọn khung giờ sử dụng máy tính nhiều nhất của mình. Khi hoạt động cập nhật diễn ra trong thời gian này, máy tính sẽ không tự khởi động lại tránh việc người dùng khi sử dụng máy bị gián đoạn.

Tùng Linh