Làm thế nào bài trí văn phòng hợp phong thủy năm 2013?

(Kienthuc.net.vn) - Chuyên gia phong thủy Trung Quốc Lưu Gia Vinh cho rằng, một việc thành bại được quyết định bởi nguyên nhân thuộc 3 phương diện: Thiên thời, địa lợi và nhân hòa.

Đối với một công ty, thiên thời chính là môi trường chính trị, môi trường kinh tế, cũng tức là môi trường đầu tư, môi trường lớn như chúng ta thường nói; nhân hòa chính là các nhân tố qui hoạch chiến lược, quản lí kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp...; vậy địa lợi là gì? Các công ty khác nhau có thể có những cách giải thích khác nhau, song dù cách giải thích nào về cơ bản cũng không thể tách rời được môi trường cụ thể của công ty, đó chính là môi trường phong thủy, môi trường nhỏ mà chúng tôi muốn nói.

Công ty hay doanh nghiệp thì mục đích cuối cùng cũng đều là kiếm tiền, muốn phát tài được thì phải có được trường năng lượng phát tài. Nếu trường năng lượng của môi trường mà tương hợp với trường của người ra quyết sách của doanh nghiệp và doanh nghiệp, thì sẽ dẫn đến hiệu ứng cộng hưởng lành tính, sẽ phát tài; còn nếu không, tức trường năng lượng của môi trường mà tương nghịch với trường của người ra quyết sách của doanh nghiệp và doanh nghiệp, thì sẽ không dẫn đến hiệu ứng cộng hưởng lành tính, sẽ không phát tài.
Nói một cách khác, một công ty hay một doanh nghiệp mà hưng thịnh vượng phát, thì tài phương của nó tất nhiên phải là địa thế rộng rãi thoáng đãng, năng lượng đủ đầy; ngược lại, một công ty hay một doanh nghiệp mà rơi vào suy thoái, thì tài phương của nó tất nhiên là khí vận tắc nghẽn, năng lượng ít ỏi.

Một doanh nghiệp được tổ hợp thành từ mấy mảng lớn, theo Ngũ hành được phân chia thành 5 phương diện là chỉnh hợp lực, hạch tâm lực (lực hạt nhân), ứng biến lực, tăng trưởng lực và văn hóa lực. Nếu ở hướng tây nam và đông bắc có vấn đề, thì chỉnh hợp lực của doanh nghiệp yếu, phân bổ nguồn tài nguyên chưa đắc địa, phát triển tất nhiên gặp trở ngại; nếu hướng tây có vấn đề, thì hạch tâm lực (lực hạt nhân) của doanh nghiệp yếu, nội bộ có tình trạng mất đoàn kết hoặc năng lực của lãnh đạo chủ yếu không đạt chuẩn; nếu hướng bắc có vấn đề, thì ứng biến lực của doanh nghiệp yếu, luôn bị ở vào thế bất lợi trong cạnh tranh với đối thủ, không đánh bại được đối thủ; nếu hướng đông có vấn đề, thì tăng trưởng lực của doanh nghiệp không đủ, doanh nghiệp phát triển chậm, không làm ăn lớn được; nếu hướng nam có vấn đề, thì văn hóa lực của doanh nghiệp không đủ, môn khảm không cao, hàm lượng khoa học kĩ thuật trong sản phẩm thấp, quảng cáo lại chưa tích cực, rất khó cạnh tranh.

Bố cục phong thủy văn phòng năm 2013 phải dựa trên 3 phương diện thiên thời, địa lợi, nhân hòa.

1. Trù hoạch môi trường ngoại quan

Hệ thống nước, núi non, địa thế, đường sá, cầu cống, các công trình xây dựng... ở bên ngoài công ty có ảnh hưởng hết sức lớn đến sự phát triển của công ty, cho nên đây là điều cần xem xét đầu tiên khi trù hoạch môi trường.

2. Trù hoạch phong thủy cổng

Cổng không chỉ là bộ mặt, hình ảnh bên ngoài của công ty, mà còn là đường mà dòng người, dòng vật tất phải đi qua, là cửa nạp khí, cho nên trù hoạch cổng là đặc biệt quan trọng. Một chiếc cổng tốt sẽ có công hiệu cải tử hoàn sinh.

3. Trù hoạch kết cấu kiến trúc

Nguyên tắc chung là: Công trình kiến trúc chủ yếu cần đặt ở vị trí tốt nhất, các công trình kiến trúc thứ yếu cần đặt ở vị trí thứ yếu.

4. Trù hoạch đường đi bên trong

Đường đi là chỗ người đi xe đi, nên cần phải thông suốt thuận tiện, lại phải phù hợp với nguyên tắc phong thủy.

5. Trù hoạch cảnh quan bên trong

Cảnh quan bên trong công ty vừa phải phù hợp thẩm mĩ, lại vừa phải có công hiệu họa long điểm tinh, thu sơn xuất áo, nạp tài khai vận.

6. Trù hoạch màu sắc cát tường cho môi trường

Màu sắc có thuộc tính Ngũ hành, căn cứ vào tín hiệu sinh mệnh và đặc điểm nghề nghiệp của người kinh doanh mà tính toán được màu sắc cát tường thích hợp nhất sẽ có tác dụng bổ trợ nhất định đối với sự phát triển của công ty.

7. Trù hoạch môi trường văn phòng của người phụ trách doanh nghiệp

Người phụ trách doanh nghiệplà hạt nhân lãnh đạo của một doanh nghiệp, môi trường văn phòng của anh ta hết sức quan trọng, như lựa chọn vị trí văn phòng, lựa chọn hướng ngồi, cách bày biện các thiết bị văn phòng..., bởi vì chúng trực tiếp sản sinh tác dụng đối với người phụ trách.

8. Trù hoạch môi trường bộ phận tài vụ

Mục đích của doanh nghiệp chính là kiếm lãi, bộ phận tài vụ là mắt xích quản lí tài vụ của công ty, vị trí tốt xấu của nó cuối cùng sẽ liên quan đến lợi ích kinh tế của doanh nghiệp.

9. Trù hoạch môi trường các bộ phận chủ yếu của doanh nghiệp.

:
: