Làm sao khi chồng luôn cộc cằn, đánh mắng con?

    Báo VOV
    Gốc

    Người vợ khổ tâm khi chồng và con không tình cảm, gần gũi. Cứ về đến nhà là chồng quát mắng con cái khiến gia đình không lúc nào được vui vẻ.

    VOV

    Nguồn VOV: https://vov.vn/doi-song/tinh-yeu-gia-dinh/lam-sao-khi-chong-luon-coc-can-danh-mang-con-post943777.vov