Làm sao để tránh có thai?

    Gốc

    Hanoinet - Ông nhà mình có khi không chịu dùng bao cao su nên khuyên tránh thai rất khó. Nếu tính theo chu kỳ rụng trứng các bạn nên kiêng hai tuần giữa chu kỳ, chỉ có bốn ngày trước khi hành kinh là an toàn.

      Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=54&NewsId=73225