Làm sao để phát hiện sớm ung thư ?

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Theo các nhà chuyên môn, nếu được phát hiện sớm, bệnh ung thư (UT) có khả năng chữa khỏi. Và hiện trong nước có thể phát hiện sớm phần lớn các loại UT.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200842/20081015231237.aspx