Làm sao để miền Trung khấm khá hơn?

(TNO) Trong khi những chuyến hàng cứu trợ đang cấp tập đổ về miền Trung, từ sáng 17.11 mưa lại tiếp tục rơi. Mưa chan hòa nước mắt của đồng bào bị lũ lụt lẫn của người đi cứu trợ. Trong tang thương mọi người dễ cảm thông nhau.