Làm sao bỏ tập tục đốt vàng mã mùa Vu Lan?

Việc đốt vàng mã đã làm sai lệch những giá trị nhân văn vốn có của mùa Vu Lan - mùa của lòng hiếu kính, mùa của tình thương yêu.

Video: VTV