Làm rõ việc luân chuyển, tiếp nhận cán bộ trong lĩnh vực GD&ĐT

Chiều 9/11, Trưởng ban VH-XH HĐND tỉnh Đoàn Đình Anh chủ trì buổi làm việc với UBND huyện Hương Sơn về kết quả thực hiện nhiệm vụ văn hóa - xã hội năm 2016. Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng cùng dự.

Làm rõ việc luân chuyển, tiếp nhận cán bộ trong lĩnh vực GD&ĐT - Ảnh 1

Trưởng ban VH-XH HĐND tỉnh Đoàn Đình Anh: Không chạy đua theo thành tích trong đánh giá cơ sở vật chất các trạm y tế

Dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng các nhiệm vụ phát triển văn hóa - xã hội ở Hương Sơn vẫn đạt những kết quả tích cực. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ được tổ chức phong phú, đa dạng gắn với các ngày lễ, sự kiện quan trọng. Đặc biệt là tổ chức thành công 225 năm ngày mất Đại Danh y Lê Hữu Trác gắn với đón nhận bằng công nhận di sản phi vật thể cấp Quốc gia Lễ Hội Hải Thượng Lãn Ông.

Làm rõ việc luân chuyển, tiếp nhận cán bộ trong lĩnh vực GD&ĐT - Ảnh 2

Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn Võ Văn Phúc: Kinh phí bố trí trong lĩnh vực văn hóa - xã hội chưa tương xứng với kết quả xây dựng của các địa phương.

Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 80%, có thêm 55 thôn, khối phố được công nhân danh hiệu văn hóa lần đầu. Công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di tích lịch sử được chú trọng, đến này toàn huyện có 44 di tích xếp hạng.

Huyện cũng tích cực chủ động thực hiện đổi mới giáo dục – đào tạo theo hướng phân cấp và giao quyền tự chủ ở các nhà trường. Tất cả các cuộc thi cấp quốc gia đều có giáo viên và học sinh dự thi, trong đó có 14 học sinh và 1 giáo viên đạt giải.

Làm rõ việc luân chuyển, tiếp nhận cán bộ trong lĩnh vực GD&ĐT - Ảnh 3

Phó Giám đốc Sở VHTTDL Nguyễn Văn Hạnh: Hương Sơn đã hỗ trợ tích cực và đạt được kết quả cao trong xây dựng thôn, tổ dân phố văn hóa. Việc làm này cần được nhân rộng ở các địa phương khác.

Các bệnh viện đã triển khai thêm các dịch vụ kỹ thuật mới giúp người bệnh tiếp cận các dịch vụ y tế có chất lượng cao. 9 tháng đầu năm, có 137.182 lượt người khám bệnh, trong đó 19.779 lượt điều trị nội trú. Công tác xây dựng xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế đảm bảo đúng lộ trình. Công tác tuyên truyền, vận động thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình triển khai khá đồng bộ.

Các chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội được triển khai thực hiện kịp thời. Giải quyết 669 hồ sơ người có công; duyệt 3420 hồ sơ đối tượng dân công hóa tuyến hưởng trợ cấp 1 lần. Rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2016 toàn huyện đạt tỷ lệ 9,96%...

Làm rõ việc luân chuyển, tiếp nhận cán bộ trong lĩnh vực GD&ĐT - Ảnh 4

Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt: Hương Sơn cần đề xuất phương án nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Giáo dục thường xuyên để HĐND tỉnh xây dựng quy hoạch mạng lưới nghề nghiệp.

Tại buổi làm việc, huyện Hương Sơn cũng kiến nghị tỉnh tiếp tục tăng cường nguồn ngân sách hỗ trợ đầu tư cho các thiết chế văn hóa - thể thao; hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và trang thiết bị y tế; đào tạo nhân lực, mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác kiểm tra, kiểm nghiệm thực phẩm tuyến huyện.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đánh giá cao những kết quả về văn hóa - xã hội của Hương Sơn trong thời gian qua, đồng thời đề nghị huyện kiểm tra, chỉ đạo làm rõ công tác luân chuyển, tiếp nhận cán bộ trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo.

Làm rõ việc luân chuyển, tiếp nhận cán bộ trong lĩnh vực GD&ĐT - Ảnh 5

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng phát biểu tại buổi làm việc

Phải hết sức chú trọng tính thực chất, bản chất của giáo dục; có phương án sử dụng trường học sau khi sát nhập; quan tâm đến giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh khi vấn đề bạo lực học đường đang trở nên báo động.

Tiếp tục quan tâm tính thực chất của các danh hiệu văn hóa; quan tâm sử dụng hiệu quả nhà văn hóa, hội quán; chú trọng công tác quản lý nhà nước về tôn giáo. Về đặt tên đường trên địa bàn, cần chọn các tên tiêu biểu, xây dựng ngân hàng tên lớn để hội đồng đánh giá tham khảo…

Kết luận buổi làm việc, Trưởng ban VH-XH HĐND tỉnh Đoàn Đình Anh đề nghị huyện tiếp tục quan tâm về chất lượng gia đình văn hóa, làng văn hóa; thể dục thể thao quần chúng; tăng cường nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cán bộ văn hóa xã; tuyên truyền, phát triển phong trào dân ca ví, dặm trong thời gian tới; tập trung cho hướng nghiệp, phân luồng học sinh THPT; không chạy đua theo thành tích trong đánh giá cơ sở vật chất các trạm y tế; xét duyệt chính xác đối tượng dân công hỏa tuyến…

Dương Chiến