Làm rõ việc bổ nhiệm cán bộ tại một số địa phương

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa yêu cầu Bộ Nội vụ kiểm tra công tác cán bộ tại một số địa phương.

Làm rõ việc bổ nhiệm cán bộ (ảnh minh họa)

Theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, thời gian gần đây một số cơ quan báo chí phản ánh lãnh đạo tại một số địa phương tuyển dụng, bổ nhiệm người nhà vào các đơn vị do mình phụ trách, quản lý, gây bức xúc, bất bình trong dư luận, làm giảm sút lòng tin của người dân đối với nền công vụ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Nội vụ căn cứ chức năng, nhiệm vụ, kiểm tra các vụ việc báo chí phản ánh, tiến hành thanh tra công vụ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/10/2016.

Minh Hạnh