Làm rõ vấn đề thực hiện chính sách cho người nghèo ở làng Nhô, Đắk Lắk

Ông Nguyễn Tuấn hà-Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Cư M’gar kiểm tra, xác minh và xử lý nghiêm các cá nhân sai phạm, đồng thời có biện pháp chấn chỉnh và tăng cường quản lý, kiểm tra việc thực hiện chính sách xã hội cho người nghèo, các hoạt động kinh tế-xã hội của thôn buôn tại địa phương, đảm bảo theo đúng quy định pháp luật.

Làm rõ vấn đề thực hiện chính sách cho người nghèo ở làng Nhô, Đắk Lắk - Ảnh 1

Công văn chỉ đạo của UBND tỉnh Đắk Lắk.

Sau phản ánh của Báo Đại Đoàn Kết qua bài viết: Chuyện làng “Nhô” ở Đắk Lắk đăng tải ngày 17 và 18/8/2016. Mới đây, UBND tỉnh Đắk Lắk đã có công văn số 8375/UBND-TH ngày 19/10 yêu cầu UBND huyện Cư M’gar kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh của Báo Đại Đoàn Kết về việc xác định đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo tại thôn Thác Đá, xã Ea Kuêh, huyện Cư M’gar không công bằng, không đúng đối tượng và việc thu tiền đóng góp của nhân dân tại thôn Thác Đá không đúng quy định gây bất bình cho người dân.

Trước phản ánh của Báo, ông Nguyễn Tuấn hà-Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Cư M’gar kiểm tra, xác minh và xử lý nghiêm các cá nhân sai phạm, đồng thời có biện pháp chấn chỉnh và tăng cường quản lý, kiểm tra việc thực hiện chính sách xã hội cho người nghèo, các hoạt động kinh tế-xã hội của thôn buôn tại địa phương, đảm bảo theo đúng quy định pháp luật.

Tại công công văn này, UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Cư M’gar triển khai thực hiện và báo cáo kết quả UBND tỉnh trước ngày 30/10/2016.

Nguyễn Tuấn Anh