Làm rõ trách nhiệm 8 cán bộ cấp bò thành bê cho người nghèo

Thanh tra huyện Đăk Hà (Kon Tum) vừa thông báo kết luận về những sai phạm liên quan đến dự án cấp bò giống nhưng các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Ngọk Wang lại nhận được bê.

Theo thông báo, dự án cấp bò sinh sản cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo tại xã Ngọk Wang (huyện Đăk Hà, Kon Tum) thuộc Tiểu dự án 2 - dự án 3 Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023.

Theo chủ trương của dự án, có 62 hộ dân được cấp 62 con bò cái sinh sản có trọng lượng từ 140kg - 150kg, từ 17 đến 20 tháng tuổi, với tổng chi phí hơn 1,02 tỷ đồng.

Tuy nhiên, quá trình bàn giao bò có 29/62 trường hợp không đủ trọng lượng theo định mức kỹ thuật của dự án đã được phê duyệt, khiến người dân bức xúc.

Dự án cấp bò cái sinh sản cho 62 hộ dân nhưng có 29 con không đủ trọng lượng theo định mức kỹ thuật của dự án đã được phê duyệt. Ảnh: CTV

Sau khi dư luận phản ánh, Thanh tra huyện Đăk Hà đã vào cuộc xác minh và kết luận, trong quá trình thực hiện xây dựng hồ sơ dự án trình cấp thẩm quyền thẩm định và phê duyệt, UBND xã Ngọk Wang chưa có văn bản xác nhận nhóm hộ do Trưởng nhóm cộng đồng dân cư tại thôn Đăk Duông, thôn Kon Jơ Ri và thôn Kon Gu I; chưa thực hiện rà soát, điều chỉnh lại nội dung hỗ trợ trong các thành phần của hồ sơ dự án như đề nghị hỗ trợ dự án của nhóm cộng đồng dân cư, bản cam kết tham gia dự án của 62 hộ dân.

Bên cạnh đó, việc UBND xã Ngọk Wang xây dựng, ban hành các quyết định phê duyệt về nội dung định mức, kỹ thuật về trọng lượng bò cái sinh sản từ 140kg - 150kg, có tháng tuổi từ 17 đến 20 tháng là chưa căn cứ sát vào chỉ tiêu khối lượng phối giống lần đầu đối với bò cái sinh sản là từ 180kg - 220kg mà UBND tỉnh Kon Tum quy định.

Hơn nữa, UBND xã Ngọk Wang chưa thực hiện đảm bảo trình tự, thủ tục lập hồ sơ thanh, quyết toán theo quy định. Mặc dù bàn giao bò cái sinh sản cho các hộ dân vào ngày 29 và 30/11/2023, nhưng đến ngày 4 và 5/12/2023 mới lập bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành và xuất hóa đơn.

Đến thời điểm thanh tra vẫn còn có 7 con/7 hộ gia đình chưa được cấp đổi. Ảnh: CTV

Ngoài ra, việc xác định trọng lượng bò chỉ căn cứ trên cơ sở số liệu do Cơ sở sản xuất và Kinh doanh Nhân Phát cung cấp và chỉ lựa chọn đo 2 con mẫu mà không tiến hành xác định trọng lượng cụ thể của từng con bò, dẫn đến có 29/62 trường hợp không đủ trọng lượng theo định mức kỹ thuật của dự án đã được phê duyệt.

Theo kết luận Thanh tra, sau khi có thông tin phản ánh nhiều con bò không đủ trọng lượng nhưng UBND xã Ngọk Wang vẫn chủ quan, không thực hiện ngay việc kiểm tra, rà soát tổng thể đối với tất cả các con còn lại để cấp đổi cho các hộ dân. Để gần 1 tháng sau khi giao bò, UBND xã mới tiến hành cấp đổi 22/29 con bò không đảm bảo trọng lượng theo quy định. Đến thời điểm thanh tra vẫn còn có 7 con/7 hộ dân chưa được cấp đổi.

Làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân

Thông báo Kết luận Thanh tra khẳng định, để xảy ra sai phạm nói trên, trách nhiệm thuộc về ông Ngô Tấn Khoa (Chủ tịch UBND xã Ngọk Wang); ông Hoàng Văn Đạt, ông A Chúc (Phó chủ tịch UBND xã); ông Nguyễn Xuân Thành (Công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng - Môi trường xã); bà Đinh Thị Kim Chung (Công chức Tài chính - Kế toán xã); bà Nguyễn Thị Thủy (Công chức Văn hóa - Xã hội xã).

Trước những sai phạm nói trên, Thanh tra huyện Đăk Hà yêu cầu UBND xã Ngọk Wang phối hợp với Cơ sở sản xuất và kinh doanh Nhân Phát làm việc với 2 hộ dân có bò ốm để chữa trị dứt điểm. Đồng thời tổ chức họp kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân có liên quan để xảy ra những khuyết điểm, vi phạm.

Người dân bức xúc vì dự án cấp bò mà được nhận bê. Ảnh: CTV

Cũng theo kết luận Thanh tra, trách nhiệm này còn thuộc về Tổ thẩm định UBND huyện Đăk Hà. Trong quá trình thực hiện thẩm định hồ sơ dự án, ông Đặng Thế Quyết (Tổ phó tổ thẩm định UBND huyện) và ông Nguyễn Thành Hải (Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện) chưa chỉ ra thiếu sót về trọng lượng bò cái sinh sản từ 140kg -150kg mà UBND xã Ngọk Wang lập để yêu cầu bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp theo quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Kon Tum.

Thanh tra huyện Đăk Hà kiến nghị Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo Tổ thẩm định UBND huyện tổ chức họp kiểm điểm trách nhiệm đối với ông Đặng Thế Quyết và ông Nguyễn Thành Hải về những sơ suất, thiếu sót trong công tác thẩm định theo nội dung lĩnh vực được phân công.

Trần Hoàn

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/lam-ro-trach-nhiem-8-can-bo-cap-bo-thanh-be-cho-nguoi-ngheo-2271200.html