Làm rõ sai phạm tại Tổng Công ty Vật tư nông nghiệp

    Gốc

    (NLĐ) – Văn phòng Chính phủ ngày 19-9 đã có công văn gửi các Bộ Công an và NN-PTNT, thông báo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng về việc xử lý tố cáo tổng giám đốc Tổng Công ty Vật tư nông nghiệp.

    Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/phap-luat/202852.asp