Làm rõ phản ánh của Báo Nhân Dân về sai phạm tại Trường trung cấp nghề Hưng Yên

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình vừa có chỉ đạo yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên chỉ đạo cơ quan công an kiểm tra, xác minh, làm rõ nội dung phản ánh của Báo Nhân Dân điện tử về sai phạm tại Trường trung cấp nghề Hưng Yên, có biện pháp giải quyết theo quy định của pháp luật, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1-1-2017.

Cụ thể, Báo Nhân Dân hằng ngày và Báo Nhân Dân điện tử ngày 26-10-2016 có bài "Ai bao che sai phạm tại Trường trung cấp nghề Hưng Yên?". Theo bài báo, năm 2011, Trường trung cấp nghề Hưng Yên, thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hưng Yên được UBND tỉnh phê duyệt cho phép mua sắm thiết bị dạy ba nghề trọng điểm từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) việc làm và dạy nghề. Tuy nhiên, cho đến nay đã gần 5 năm, Trường trung cấp nghề Hưng Yên mới chỉ nhận được một phần rất nhỏ các thiết bị đã ký trong hợp đồng (trị giá khoảng 30 triệu đồng). Báo còn phản ánh hiện tượng tiêu cực của Hiệu trưởng trường này và Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hưng Yên.

Quá trình thực hiện gói thầu mua sắm thiết bị dạy nghề bằng nguồn vốn CTMTQG nêu trên đã có dấu hiệu vi phạm pháp luật, gây hậu quả nghiêm trọng. Chủ đầu tư và nhà thầu đã làm khống các thủ tục, chứng từ để rút tiền từ Kho bạc nhà nước tỉnh Hưng Yên, dẫn đến tình trạng sau khi nhận hơn ba tỷ đồng, liên danh nhà thầu đã “cao chạy xa bay”.

* Gần đây, một số báo phản ánh hiện tượng tàu cỡ lớn đổ hợp chất nghi là chất thải xuống sông Hồng. Về việc này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình giao Bộ Công an khẩn trương tổ chức điều tra, làm rõ sự việc các báo nêu trên, nếu có vi phạm phải xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật bảo vệ môi trường, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30-11-2016. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, UBND thành phố Hà Nội và các địa phương liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hoạt động xả thải, hoạt động khai thác cát sỏi thuộc lưu vực sông Hồng và các lưu vực sông, xử lý kịp thời và nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20-12-2016.