Làm rõ những kết quả lần đầu tiên đạt được trong quá trình tổ chức bầu cử

  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu Hội đồng bầu cử quốc gia tiếp tục hoàn thiện Báo cáo tổng kết cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, trong đó đánh giá, rà soát, bổ sung làm nổi bật hơn nữa những kết quả lần đầu tiên đạt được trong quá trình tổ chức bầu cử…

  Sáng 14/6, tiếp tục chương trình kỳ họp 57, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về báo cáo tổng kết bước đầu cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

  Báo cáo với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia Bùi Văn Cường cho biết, dưới sự lãnh đạo sâu sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện quyết liệt, khoa học, kịp thời, chuyên nghiệp, sáng tạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cấp, các ngành, các tổ chức phụ trách bầu cử từ Trung ương đến địa phương, đến thời điểm này, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công rất tốt đẹp. Cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, bình đẳng, bảo đảm an toàn, tiết kiệm và thực sự là Ngày hội lớn của toàn dân.

  Một số kết quả nổi bật được đồng chí Bùi Văn Cường nêu rõ: Tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 99,60%; cao hơn 0,25% so với nhiệm kỳ trước; Các cơ cấu kết hợp như tỷ lệ đại biểu là phụ nữ, trẻ tuổi, đại biểu là người dân tộc thiểu số, đại biểu tái cử đều đạt hoặc vượt so với chỉ tiêu đặt ra. Đặc biệt, lần đầu tiên trong các nhiệm kỳ Quốc hội, tỷ lệ đại biểu Quốc hội trúng cử là người dân tộc thiểu số đạt 17,84% - cao nhất từ trước đến nay; tỷ lệ đại biểu Quốc hội trúng cử là phụ nữ cũng đạt trên 30% - cao nhất từ Quốc hội khóa VI trở lại đây; Trình độ chuyên môn của những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV cũng cao hơn so với nhiệm kỳ trước (tỷ lệ trên đại học đạt 78,56%, cao hơn 16% so với khóa XIV);…

  Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia Bùi Văn Cường. Ảnh: TL.

  Về kết quả bầu đại biểu Quốc hội khóa XV, đã có 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV (đạt 99,8%).

  Về kết quả bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND cấp tỉnh bầu được 3.721 đại biểu; HĐND cấp huyện bầu được 22.549 đại biểu; HĐND cấp xã bầu được 239.752 đại biểu.

  Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Bùi Văn Cường cũng chỉ ra một số hạn chế, liên quan đến việc rà soát danh sách cử tri, phát thẻ cử tri; ở một vài nơi, tỷ lệ người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND là phụ nữ, người dân tộc thiểu số chưa đạt so với quy định; cơ cấu đại biểu trúng cử có nơi chưa đạt, vẫn có nơi bầu chưa đủ số lượng đại biểu HĐND cấp xã; một số khu vực bầu cử còn để xảy ra nhầm lẫn trong việc đóng dấu phiếu bầu, sai sót về in phiếu bầu,… Tuy nhiên, các sai sót, khiếm khuyết nói trên chỉ mang tính cá biệt, không phổ biến và phần lớn đều đã được các cơ quan, tổ chức phụ trách bầu cử khắc phục, xử lý kịp thời theo thẩm quyền. Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia Bùi Văn Cường cũng chỉ rõ 08 bài học kinh nghiệm trong tổ chức, chỉ đạo cuộc bầu cử.

  Thảo luận tại phiên họp, đa số ý kiến phát biểu đều đồng tình và đánh giá cao với những nội dung cơ bản được nêu tại Báo cáo Kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

  Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Hà Ngọc Chiến, đề nghị làm rõ và bổ sung thêm nội dung về hoạt động bồi dưỡng kỹ năng cho các ứng cử viên tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND. Đồng thời, đề nghị, phân tích rõ nét về kết quả trúng cử là người dân tộc thiểu số đạt tỷ lệ cao nhất từ trước đến nay, trong đó có 02 dân tộc ít người lần đầu tiên có ứng viên trúng cử đại biểu Quốc hội.

  Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề Xã hội Nguyễn Thúy Anh đánh giá cao việc lần đầu tiên kể từ nhiệm kỳ Quốc hội khóa VI đến nay, tỷ lệ nữ trúng cử đại biểu Quốc hội đã đạt hơn 30%. So sánh với thế giới, nếu trước đây chúng ta đứng thứ 71 thế giới, thứ 9 châu Á, thì hiện nay chúng ta đứng thứ 51 thế giới và thứ 4 ở châu Á). Cùng với đó, đề nghị Hội đồng bầu cử quốc gia kịp thời có hình thức khen thưởng đối với những địa phương đã thực hiện tốt mục tiêu tỷ lệ đề ra và xem xét nhắc nhở những địa phương chưa hoàn thành chỉ tiêu.

  Một số ý kiến đề nghị cần rà soát, làm rõ thêm những kết quả lần đầu tiên đạt được của cuộc bầu cử đạt được như: tỷ lệ đạt biểu nữ; ứng dụng công nghệ trong bầu cử; ghi nhận đóng góp của các lực lượng (y tế, công an) trong quá trình tổ chức bầu cử; tiếp xúc cử tri thông qua hình thức trực tuyến;….

  Kết luận nội dung thảo luận, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu, Hội đồng bầu cử quốc gia nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ các ý kiến phát biểu; tiếp tục hoàn thiện Báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó, lưu ý đánh giá, rà soát, bổ sung, làm nổi bật hơn nữa những kết quả lần đầu tiên đạt được trong quá trình tổ chức bầu cử; có sự phân tích, so sánh với nghị viện các nước về tỷ lệ nữ đại biểu đạt được tại cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV; bổ sung về ý nghĩa của hoạt động tăng cường bồi dưỡng kỹ năng cho các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; phân tích rõ hiệu quả của ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức bầu cử; đánh giá hiệu quả của công tác truyền thông trong tuyên truyền về bầu cử;…

  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ một lần nữa khẳng định, qua báo cáo của Hội đồng bầu cử quốc gia và ý kiến phát biểu tại phiên họp, cho thấy cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã diễn ra dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, bảo đảm an toàn, tiết kiệm và thành công rất tốt đẹp. Thành công của cuộc bầu cử cũng là bước đầu trong thành công của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV./.

  Thu Hằng

  Nguồn Đảng Cộng Sản VN: https://dangcongsan.vn/thoi-su/lam-ro-nhung-ket-qua-lan-dau-tien-dat-duoc-trong-qua-trinh-to-chuc-bau-cu-583050.html