Làm rõ mức độ công khai trong báo cáo tài chính Nhà nước

Ngày 26-10, Kho bạc Nhà nước tổ chức Hội thảo về dự thảo Nghị định về báo cáo tài chính Nhà nước (BCTCNN) để tiếp tục thảo luận, đóng góp ý kiến nhằm đi đến thống nhất, hoàn thiện nội dung chi tiết của dự thảo Nghị định trước khi thực hiện các thủ tục gửi Bộ Tư pháp thẩm định, trình Chính phủ ký ban hành.

Làm rõ mức độ công khai trong báo cáo tài chính Nhà nước - Ảnh 1

Ảnh minh họa.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Nguyễn Hồng Hà, Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước cho biết, thực hiện chương trình xây dựng Nghị định của Chính phủ về BCTCNN, Bộ Tài chính đã chỉ đạo Kho bạc Nhà nước phối hợp với các đơn vị nghiên cứu, xây dựng dự thảo Nghị định.

“Dự thảo đã được các thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập thảo luận, cân nhắc kỹ lưỡng về các nội dung quy định trong Nghị định. Đồng thời, dự thảo cũng đã được đưa ra lấy ý kiến của các đơn vị liên quan, các chuyên gia, các nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế. Đến nay, chúng tôi đã nhận được nhiều ý kiến tham gia đóng góp, làm căn cứ để Ban soạn thảo nghiên cứu, hoàn thiện”, ông Nguyễn Hồng Hà phát biểu.

Theo đại diện Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội, dự thảo đã bám sát Luật Kế toán với những nội dung, quy định khá cụ thể. Đây là nhiệm vụ quan trọng đồng thời khá khó khăn, phức tạp bởi đây là lần đầu tiên nước ta thực hiện.

Đóng góp ý kiến cho dự thảo Nghị định, vị này đề nghị nên bổ sung Kho bạc Nhà nước huyện là đối tượng lập BCTCNN bởi Kho bạc Nhà nước huyện là đơn vị tổng hợp thông tin tài chính trên địa bàn huyện, là thông tin đầu vào để tổng hợp BCTCNN tỉnh, đây là một bước trong quy trình lập BCTCNN tỉnh. Cùng với đó, nên bổ sung phụ lục về danh sách cụ thể các cơ quan, đơn vị, tổ chức có trách nhiệm cung cấp thông tin. Dự kiến hàng năm, trước khi triển khai lập báo cáo, Bộ Tài chính cần xác định danh sách các đơn vị này và thông báo rộng rãi.

Đại diện Ủy ban Tài chính Ngân sách cho rằng, cần làm rõ nội dung, mức độ công khai thông tin trên BCTCNN cho phù hợp với quy định của Luật Ngân sách Nhà nước về công khai quyết toán ngân sách Nhà nước.

Phát biểu ý kiến, ông Lê Huy Trọng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Kiểm toán Nhà nước cho rằng, cần có sự tham gia của cơ quan kiểm toán để đảm bảo tính chính xác và trung thực của các BCTCNN bởi đây là nội dung mới, phức tạp, lần đầu tiên được quy định tại Việt Nam.

Ông Phạm Sỹ Danh, Hiệp hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam cũng góp ý, cần xác định rõ thời gian và nguồn lực để thực hiện BCTCNN. Để tránh “vừa đá bóng vừa thổi còi”, về quy định kiểm tra, chế tài xử lý trong quá trình tổ chức thực hiện cần cụ thể hơn.

Hội thảo cũng đã ghi nhận nhiều ý kiến của các cơ quan ban ngành, tổ chức như Bộ Y tế, Bộ Tư pháp, Sở Tài chính TP. Hà Nội, Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh… Trước những ý kiến đóng góp thiết thực đó, ông Nguyễn Hồng Hà khẳng định: “Chúng tôi đánh giá cao những ý kiến tham gia của các đơn vị. Với một lĩnh vực mới mang nhiều nội dung phức tạp cả về nguyên lý cũng như khả năng triển khai thực tế trong điều kiện ở Việt Nam, các ý kiến tham gia đóng góp trách nhiệm và có giá trị, giúp Ban soạn thảo trong quá trình nghiên cứu, xây dựng dự thảo Nghị định”.

Ông Nguyễn Hồng Hà cho biết, trên cơ sở những ý kiến đóng góp, Ban soạn thảo sẽ báo cáo Lãnh đạo Bộ để từng bước cập nhật, hoàn thiện nội dung quy định trong dự thảo, xây dựng các mẫu báo cáo phù hợp với định hướng hoàn thiện chế độ kế toán liên quan, đáp ứng yêu cầu quản lý hiện đại.

Thùy Linh