Làm rõ lời hứa để giám sát

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Chiều nay, 16-11, nghị trường kỳ họp thứ hai, QH khóa XII hứa hẹn sẽ sôi động khi bắt đầu phần chất vấn và trả lời chất vấn.

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/chinh-tri-xa-hoi/207583.asp