Làm phong phú Blog với "Yo Video" và "Yo Photo"

    Báo Công Thương
    Gốc

    XHTTOnline: Khi ứng dụng hai chức năng Yo Video và Yo Photo, người dùng hoàn toàn có thể dễ dàng chia sẻ ảnh hoặc video clip với bạn bè hay chèn trực tiếp vào blog mà không tốn nhiều công đoạn và thời gian xử lý. Các bạn đọc xong "vọc" liền xem thú vị như thế nào nhé....

    Nguồn Công Thương: www.xahoithongtin.com.vn/index.asp?ID=32&subjectID=15165