Làm phim lịch sử ở Việt Nam: Tiền không phải là tất cả

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Thời khắc 1.000 năm Thăng Long, Hà Nội đã gần lắm. Nhưng hai bộ phim về lịch sử của kinh đô Thăng Long, những dự án có cả Ban chỉ đạo, quy tụ người tài, đấu thầu kịch bản... đến nay vẫn còn nằm trên giấy. Trong khi đó, để vận hành cho những dự án này, người ta đã bỏ ra không ít tiền. Nhưng cái kết cuối cùng của nó, có thể sẽ mãi mãi chỉ là những bộ phim dở dang. Tiền thật sự quan trọng trong những dự án này. Nhưng tài và tâm của những người thực hiện còn quan trọng hơn gấp nhiều lần.>> 200 tỷ đồng cho bộ phim Thái Tổ Lý Công Uẩn?

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/vanhoa/2008/4/88535.cand