Lạm phát Việt Nam trong tầm kiểm soát

    Truyền Hình Thông Tấn
    VNEWS
    9 liên quanGốc

    Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vừa công bố báo cáo về kinh tế Việt Nam. Theo đánh giá của tổ chức này, các chính sách thận trọng của Việt Nam trong đại dịch đã giúp duy trì giai đoạn tăng trưởng cao, giá cả ổn định và tỷ lệ nợ công thấp. GDP được dự báo tăng 6% và lạm phát là 3,9% năm nay.

    Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/lam-phat-viet-nam-trong-tam-kiem-soat-45026.htm