Lạm phát ? Vẫn có hàng giảm giá

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    VIT - Lạm phát có thể leo cao hơn mức an toàn, nhưng điều đó không ngăn được thực tế là vẫn có những mặt hàng giảm giá so với một năm trước.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/Kinhte/Hanghoa/45336/default.aspx